Ballan sameyso

Wac rugtaada caafimaad oo balan ka qabso. Rugtaada caafimaad ayaa tilmaameysa in turjubaan loo baahan yahey.

Raadi rug caafimaad oo magaaladaada ku taala.

Weydiiso turjubaan
Waxaad xaq u leedahay turjubaan caafimaad oo lacag la'aan ah. Fadlan farta ku fiiq luqadaada. Turjubaan caafimaad baa laguugu yeerayaa ee sug.
Shuruucda Allina Health

Aasaassida waalidnimada

Awoodda Labada

English: Power of Two

Fiidiyowgan wuxuu sharaxaa iskaa u aasaassida aabonimada iyo habka loo maro aqoonsiga waalidnimo.

Aqoonsiga waalidnimo ee raaliga laga yahay wuxuu u baneeya waalidiinta aan is qabin ineey dhalaankooda u aasaasaan aabo sharci ah.

Hey'ada Adeegyada Aadanaha ee Minnesota ayaa soo saartay fiidiyow si ay u daawadaan waalidiinta aan is qabin markii ay ka fikiraayaan u aasaassida aabonimada ee dhalaankooda xilliga isbitaalka la joogo.

Akhbaarta meeshaan uqoran waxaa loogu talagaley inay taageerto, maha iney bedasho xiriirka ka dhexeeyabukaanka iyo dhakhtarkiisa ama dhakhtarkeeda.

First Published: 02/21/2013
Last Reviewed: 02/21/2013