Ballan sameyso

Wac rugtaada caafimaad oo balan ka qabso. Rugtaada caafimaad ayaa tilmaameysa in turjubaan loo baahan yahey.

Raadi rug caafimaad oo magaaladaada ku taala.

Weydiiso turjubaan
Waxaad xaq u leedahay turjubaan caafimaad oo lacag la'aan ah. Fadlan farta ku fiiq luqadaada. Turjubaan caafimaad baa laguugu yeerayaa ee sug.
Shuruucda Allina Health

Hibergilisiimiya

English:  Hyperglycemia or high blood glucose

Hibergilisiimiya macnaheedu waxa weeye gulukoosta dhiiggaaga ayaa ka sareysa tirada hadaf kuu ah waxana aad u baahan tahay inaad talaabo qaadid si aad hoos ugu celisid.

Tirooyinka hadafka gulukoosta dhiiggaagu waa: 
Marka aad sooman tahay: ______________________________ 
2 saacadood ka dib cuntada: ____________________________ 
Wakhtiga jiifka: _______________________________________

Sababaha

 • cunto badan oo aad cuntid
 • adiga oo aan qaadan kiniinka sonkorowga ama insulin kugu filan
 • firfircoonida jidhka oo aan kugu filnayn
 • cudur
 • caabuq
 • giigsanaan jidh ama caadifadeed

Astaamaha

 • haraad soo kordhay
 • kaadidaada oo intii hore ka tiro badan
 • tamarta oo intii hore ka yar
 • aragga indhaha oo isku darsan
 • gaajo ku hays

Daweynta

 • Raac maalin kasta qorshahaaga cuntada iyo firfircoonida.
 • Cabbir heerka gulukoosta dhiiggaaga.
 • Kaadidaada ka baadh ketones haddii loogu taliyay.
 • La soco calaamadaha jirada ama caabuqidda.

Wac dhakhtarkaaga ama barahaaga sonkorowga haddii gulukoosta dhiiggaagu uu ka badan yahay 250 mg/dL mudo ah laba ama saddex maalmood oo isku xiga. Waxa laga yaabaa inaad u baahan tahay isbeddel lagu sameeyo daweyntaada.

Akhbaarta meeshaan uqoran waxaa loogu talagaley inay taageerto, maha iney bedasho xiriirka ka dhexeeyabukaanka iyo dhakhtarkiisa ama dhakhtarkeeda.

Source: Allina Health's Patient Education Department, La Noolaanshaha Sonkorowga, dia-somali-ah-23909 (For an English version, see Living with Diabetes, dia-ah-23911.)
First Published: 01/15/2015
Last Reviewed: 09/15/2016