Ballan sameyso

Wac rugtaada caafimaad oo balan ka qabso. Rugtaada caafimaad ayaa tilmaameysa in turjubaan loo baahan yahey.

Raadi rug caafimaad oo magaaladaada ku taala.

Weydiiso turjubaan
Waxaad xaq u leedahay turjubaan caafimaad oo lacag la'aan ah. Fadlan farta ku fiiq luqadaada. Turjubaan caafimaad baa laguugu yeerayaa ee sug.
Shuruucda Allina Health

Qalab lagu maamulo sonkorowgaaga

English: Tools to help you manage your diabetes

Cunto

 • Saddexda wakhti cun cunto si wacan isugu miisaaman maalin kasta.
 • Haddiiba wakhtiyada cuntada u dhexeeyaan wax ka badan yahay 4 illaa 5 saacadood, cun cunto fudud oo u dhexeysa.
 • Sii cun cunto fudud wakhtiga jiifka si jidhkaagu u helo tamar ku filan inta aad hurudid.
 • Ha ka boodin xilli cunto ama cunto fudud. Jidhkaagu waxa uu gulukoos la’aanta ku beddelan doonaa ‘codsi’ uu u gudbisto beerka kaasoo ah inuu u soo saaro gulukoos dheeraad ah. Taasi waxay xadeynta gulukoosta dhiiggaaga ka dhigi kartaa mid intii hore ka sii dhib badan.
 • Weydiiso gargaar haddii aad qabtid su’aalo ama aad u baahan tahay talo ku saabsan doorashada cuntooyinka.

Firfircoonida jidhka

 • Talo weydii dhakhtarkaaga ka hor inta aanad bilaabinjimicsi.
 • Si tartiib ah u bilaw si aad uga baxsatid dhaawac.
 • Dooro firfircooni aad ka helishid.
 • Maalin kasta hel firfircooni jidhka ah.

Maamulista giigsanaanta

Giigsanaantu waxay kordhisaa gulukoosta dhiiggaagawaxana ay keeni kartaa dhibaatooyin ah xaddeyntagulukoosta dhiiggaaga.

 • Ka fikir waxa kuu keena giigsanaan.
 • Raadi siyaabo caafimaad leh oo aad u maareyn kartidgiigsanaanta. Kuwaas tijaabi.
 • Raadso gargaar haddii aad u baahan tahay.

Dawooyinka

Waxa jira dawooyin badan oo gargaar ka geysta in laxadeeyo gulukoosta dhiigga. Bixiyahaaga daryeel caafimaadama dhakhtarkaaga ayaa kuu dooran doona dawada ugufiican haddii aad u baahan tahay. Waa wax caadi ah inbaahiyahaaga dawo isbeddelaan.

Akhbaarta meeshaan uqoran waxaa loogu talagaley inay taageerto, maha iney bedasho xiriirka ka dhexeeyabukaanka iyo dhakhtarkiisa ama dhakhtarkeeda.

Source: Allina Health's Patient Education Department, Kaansarka Mindhicirka iyo Malawadka, can-somali-ah-15433 (1/19)
First Published: 01/15/2015
Last Reviewed: 07/09/2019