Skip to main content

Meesha loo tago daryeel

 • Allina Health waxay heegan u tahay hormarinta caafimaad ee bulshooyinka ku dhaqan Minnesota iyo galbeedka Wisconsin.

  Kalinikyadeena, cisbitaaladeena iyo xarumaheena daryeel waxaa kamid ah gargaarka degdega ah, baxnaanida, gadiid caafimaad, farmashiiye iyo guryaha iyo bulshooyinka loo adeego.

  Weydii bixiya daryeel caafimaadkaga adeegyada adiga saxa kuu ah.

 • Goorta la tago xaruntaada caafimaadka ee Allina ama daryeel dhakhso ah

  Allina Health Clinic WoodburyXarun caafimaad caadi ahaan waxay bixisaa daryeel ku saabsan dhibaatoyinka soo socda. Haddii xarun caafimaad aan laga heli karin ballan ama dhibaatadu culus tahay, tag goob daryeel dhakhso ah (urgent care). Goobta daryeel dhakhso ah waxa lagu daweeyaa dhammaan dadka ah da' kasta.

  Xarun caafimaad ama goob daryeel dhakhso ah oo ah Allina u tag:

  dhaawacyada ay ka mid yihiin:

  • jeexitaano ama burbur maqaar
  • murkacasho ama jabitaan laf
  • gubasho
  • dhaawacyo indho ama isbeddelo yaryar oo ah aragga

  caabuqyada sida:

  • qandho
  • cune xanuun ama dhego xanuun
  • astaamo hargab ama ifilo
  • caabuqyo neefsasho
  • caabuqyada kaadi-mareenka
  • caabuqyo maqaar

  jirrooyinka sida:

  • finan ama alerjiyo
  • dhan-jaf iyo madax-xanuun
  • dhabar xanuun
  • laab xanuun yar (aan lahayn taariikh dhibaato wadne)
  • xanuun ah caloosha, matagid ama shuban

  Waa muhiim inaad goobta daryeel dhakhso ah u tagtid dhammaan dhaawacyada, caabuqyada iyo cudurada kale aan aan nafta halis ku haynin.

  Goorta la tago qaybta degdegga

  Owatonna Hospital Emergency EntrancTag qaybta degdegga ee cisbitaalka kuugu dhow ama isla markiiba wac 911 haddii aad qabtid calaamadaha ama astaamaha xaalad galinaysa nolosha halis, sida:

  • laab xanuun daran
  • dhibaatooyin neefsasho oo daran
  • alerjiyo ama diidmooyim jidh oo daran
  • dhaawacyo madax ama dhabar oo daran
  • dhiigid daran ama matagid aan joogsanayn
  • tabar-dari dhakhso ah ama lumid arag
  • hadlidda oo dhib ah
  • lumid miyir
  • sumow
  • jabid lafo, gubasho ama jeexitaan daran
  • margasho

  Dabbaridda ceymiska caafimaadka

  Fadlan wac bixiyahaaga caymiska si aad u ogaatid waxa dhabtii la dabbiro iyo waxa aan la dabbirin marka la fiiriyo qorshahaaga, iyo inta lagaa rabo inaad adigu iska bixisid.

 • Akhbaarta meeshaan u qoran waxaa loogu talagaley inay taageerto, maha iney bedasho xiriirka ka dhexeeya bukaanka iyo dhakhtarkiisa ama dhakhtarkeeda.

 • expand to learn moreKaansarka mindhicirka iyo malawadka: Baadhitaano caadi ah (Colorectal cancer: Routine screenings)

 • Ka Fiirsashada Ikhtiyaaradaada Baadhista Kaansarka Mindhicirka iyo Malawadka (Considering Your Options for Colorectal Cancer Screening)

  Ballan sameyso

  Wac rugtaada caafimaad oo balan ka qabso. Rugtaada caafimaad ayaa tilmaameysa in turjubaan loo baahan yahey.

  Raadi rug caafimaad oo magaaladaada ku taala.

 • Weydiiso turjubaan

  Waxaad xaq u leedahay turjubaan caafimaad oo lacag la'aan ah. Fadlan farta ku fiiq luqadaada. Turjubaan caafimaad baa laguugu yeerayaa ee sug.

  expand to learn moreShuruucda Allina Health