Skip to main content

 

Heart Failure Online Manual

Skip section navigation

AAGAGA HAWLGABKA WADNAHA

English | Spanish | Hmong | pdf iconRussian

Isku miisaan miisaankaaga marka aad ka soo laabatid cisbitaalka.

Miisaankaaga: ____________ rodol.

MAALIN KASTA:

  • Is miisaan subixii ka hor quraacda, qor oo barbardhig miisaanka shalay.
  • Dawada u qaado sida dhakhtarku kuu sheegay.
  • Ka eeg barar cagahaaga, kuraamaha/canqawga, lugaha iyo caloosha.
  • Cun cunto milixdu ku yar tahay.
  • Isu miisaan wakhtiyada hawsha iyo nasashada.

Waa kee Aagga Hawlgabka Wadnaha ee aad maanta ku jirtid? CAGAAR, HURDI/JAALE, ama CASAAN?

DHAMAAN WAA CAADI - Aaggani waa hadafkaaga

Calamaadahaagu way xakameysan yihiin. Xaaladdaadu waa sidatan:

ma jirto dhib ah neefsashada

ma jiro korodh miisaan oo ka badan 2 rodol gudaha hal maalin (waa uu is beddeli karaa 1 ama 2 rodol maalmaha qaarkood)

ma jiro barar ah cagaha, canqowga/kuraamaha, lugaha ama caloosha

ma jiro xaanuun laabta ah.

TAXADIR - Aaggani waa digniin

Wac xafiiska dhakhtarkaaga haddii aad qabtid mid ka mid ah waxyaabahan soo socda:

korodh miisaan oo ah 3 rodol gudaha hal maalin

korodh miisaan oo ah 5 rodol ama ka badan gudaha hal todobaad

dhib neefsashada ah oo intii caadiga ahayd ka badan

bararka oo ku soo kordhay cagahaaga, canqowga/kuraamaha, lugaha ama caloosha oo ka badan intii caadiga ahayd

dareen ah daal oo ka badan intii caadiga ahay (tamar ma jirto)

qufac qallalan ama aan xaako lahayn oo culus

dareen ah dawakh

dareen ah raaxo-daro: waxa aad og tahay in wax khaldan yihiin

ay neefsashadu dhib kugu tahay marka aad jiiftid (aad u baahan tahay inaad seexatid adiga oo kursi ku fadhiya).

DEGDEGGA

Tag qolka degdegga ama wac 911 haddii aad qabtid mid ka mid ah kuwan soo socda:

aad neefsashada la xarbinaysid: dhib neefsashada ah oo aan laga nafisaynin marka aad fadhidid dhaqaaq la’aan

xanuun laabta ah

dawakh ama adiga oo aan awoodin inaad si cad u fikirtid.


 

 

Source: Allina Health's Patient Education Department, Heart Failure Zones, cvs-ahc-13979 (10/10)
© 2007 ST. LUKE'S HOSPITAL, IOWA HEALTH SYSTEM; USED WITH PERMISSION

First published: 02/01/2007
Last updated: 10/10/2010

Reviewed by: Allina Health's Patient Education Department experts