Skip to main content

Meesha loo tago daryeel

 • Allina Health waxay heegan u tahay hormarinta caafimaad ee bulshooyinka ku dhaqan Minnesota iyo galbeedka Wisconsin.

  Kalinikyadeena, cisbitaaladeena iyo xarumaheena daryeel waxaa kamid ah gargaarka degdega ah, baxnaanida, gadiid caafimaad, farmashiiye iyo guryaha iyo bulshooyinka loo adeego.

  Weydii bixiya daryeel caafimaadkaga adeegyada adiga saxa kuu ah.

 • Goorta la tago xaruntaada caafimaadka

  Ballanso booqasho aad ugu tagtid bixiyahaaga daryeelka caafimaadka oo ku saabsan daryeel caafimaad oo caadi ah.

  Wac xaruntaada caafimaadka haddii aad qabtid su'aalo ama walaacyo ku saabsan:

  • booqashooyin wacnaan caafimaad
  • cudurada guud sida cune xanuun, qufac ama qandho
  • tallaalo
  • baadhitaano caafimaad ama baadhisyo sida raajo naaso, baadhista surka ilmo-galeenka (pap), iyo fiirinta hoosta haweenayda ama baadhisyo qanjidhka xiniinyaha (prostate)
  • si loo daweeyo xaalad caafimaad oo mudo dheer jirtay
  • si loo maareeyo xanuunka
  • liiska dhibaatooyinka caafimaadka ee ku hoos yaala safka daryeelka dhakhso ah

  Goorta la tago daryeelka dhakhso ah (urgent care)

  Daryeelka dhakhso ah u tag arrin aan ahayn degdeg, haddii xaruntaada caafimaadku xidhan tahay ama haddii bixiyahaaga daryeelka caafimaadku aanuu hayn wakhti ballan oo banaan.

  • jeexitaanno ama xagtinno yaryar
  • kala-kax ama jebitaan laf oo fudud
  • gubitaanno ama burbur maqaar oo fudud
  • finan ama diidmooyin (alerjiyo) aan cunto ka iman
  • qandho
  • cune xanuun
  • dhan-jaf
  • calaamadaha hargabka ama ifilada
  • caabuqyada
  • dhabar xanuun
  • calool xanuun
  • cudurada ama dhaawacyada kale ee aan nafta halis u ahayn

  Goorta la tago qaybta degdegga (emergency department)

  Tag qaybta degdegga ee cisbitaalka kuugu dhow ama isla markiiba wac 911 haddii aad qabtid calaamadaha ama astaamaha xaalad galinaysa nolosha halis, sida:

  • laab xanuun
  • neefsashada oo dhib ah
  • xanuun dhakhso ah oo daran (madax-xanuun ama calool-xanuun)
  • diidmo ama alerji cunto ka kacay
  • dhaawacyo ah madaxa ama dhabarka
  • dhiigid ama matag aan joogsanayn
  • tabar-dari ama isbedel arag oo dhakhso ah
  • hadlidda oo dhib ah
  • miyir beelid
  • sumow
  • jebid laf, gubashooyin iyo jeexitaanno waaweyn
  • margasho

  Isla markiiba wac 911 haddii aad qabtid xaalad caafimaad oo degdeg ah.

  Dabbiraadda caymiska

  Fadlan wac bixiyahaaga caymiska si aad u ogaatid waxa lagu dabbirayo iyo waxa aan lagu dabbirayn qorshahaaga caymiska, iyo inta adiga lagaa rabo inaad bixisid.

 • Akhbaarta meeshaan u qoran waxaa loogu talagaley inay taageerto, maha iney bedasho xiriirka ka dhexeeya bukaanka iyo dhakhtarkiisa ama dhakhtarkeeda.

 • Ballan sameyso

  Wac rugtaada caafimaad oo balan ka qabso. Rugtaada caafimaad ayaa tilmaameysa in turjubaan loo baahan yahey.

  Raadi rug caafimaad oo magaaladaada ku taala.

 • Weydiiso turjubaan

  Waxaad xaq u leedahay turjubaan caafimaad oo lacag la'aan ah. Fadlan farta ku fiiq luqadaada. Turjubaan caafimaad baa laguugu yeerayaa ee sug.

  Shuruucda Allina Health


Copyright Information

This site is presented for information only and is not intended to substitute for professional medical advice. Allina Health®, Allina®, the Allina Health logo, and Medformation® are registered trademarks of Allina Health System. Presentation and Design ©2015 Allina Health. ALL RIGHTS RESERVED